ویزا

 
 
 
 

ویزای شنگن

ویزا و وقت سفارت

ویزا (از کلمه لاتین charta visa به معنی مدرکی که مشاهده شده است) اجازه نامه ای مشروط است که توسط مرجع رسمی یک کشور برای خارجیانی که قصد اقامت موقت در آن کشور را دارند صادر می شود. ویزا معمولا شامل محدودیت هایی مثل مدت زمان اقامت و یا دوره زمانی اقامت و یا حتی تعداد دفعات مسافرت به آن کشور می شود. ویزا اجازه نامه ای برای ورود و اقامت موقت است و به همین دلیل معمولا کشورها برای افرادی که قصد اقامت دایم در آن کشور ها را دارند اجازه نامه ای متفاوت در نظر می گیرند. مسئولیت صدور ویزا در کشور ها معمولا بر عهده اداره های مهاجرت می باشد و امکان لغو آنرا برای خود محفوظ می دارند.

ویزا معمولا به شکل برگه ای چسبان (استیکر) در پاسپورت یا دیگر مدارک مسافرتی متقاضی چسبانده می شود. در گذشته معمولا ویزا به هنگام ورود مسافر به کشور مقصد صادر می شد اما امروزه با افزایش تعداد سفر های بین المللی مسافران باید پیش از ورود به کشور میزبان از مراجع معرفی شده (معمولا سفارت یا کنسول گری آن کشور) درخواست خود را ارائه کنند. بعضی مواقع برای صدور ویزا باید شخص متقاضی به صورت حضوری اقدام کند و بعضی مواقع درخواست از طریق اینترنت و ایمیل هم میسر می باشد و شخص دریافت کننده ویزا در این صورت تنها باید پرینتی از ویزای خود را به همراه داشته باشد. سفر کوتاه مدت به  بعضی از کشور ها نیز نیازمند ویزا نیست. که البته تمام این ها وابستگی مستقیم به سیاست های کشور های مبدا و مقصد دارد.

بعضی از کشورها از شهروندان خود نیز برای خروج درخواست ویزا می کنند که این نوع ویزا را ویزای خروج می نامند. برخی از دیگر کشورها هم برای سهولت شهروندان خود با یکدیگر توافق می کنند که ویزایی یکپارچه صادر کنند. سازمان توریسم جهانی اعلام کرده که در حال حاضر نیاز به درخواست ویزا جهت مسافرت در جهان در کمترین حالت خود قرار دارد.