ویزا روسیه

ویزا روسیه

پکیج های ویزا ویزای کشورهای آسیایی

ویزای روسیه

ویزا-روسیه
ویزا-روسیه

آژانس ارسطو پرواز در تهران 2 نوع ویزا صادر می کند:

  1. ویزا توریستی
  2.  ویزا تجاری

ویزا توریستی روسیه:

15 روزه توریستی : طبق تاریخ بلیت و هتل مسافر صادر میشود و حداکثر 15 روزه میباشد,رزرو هتل اجباری است. 30 روزه توریستی: طبق تاریخ بلیت و هتل مسافر صادر میشود و حداکثر 15 روزه میباشد,رزرو هتل اجباری است. مسافرین در صورت ندانستن رزرو هتل یا بلیت با آژانس بالون تماس حاصل فرمایید.

ویزا تجاری روسیه:

30 روزه تجاری : به صورت یکبار ورود و 2 بار ورود صادر می شود. 3 ماهه تجاری : به صورت 2 بار ورود و 2 بار ورود صادر می شود. 1 ساله تجاری مولتی : ورود به تعداد نامحدود میباشد ولی مسافر در هربار ورود نباید بیشتر از 90 روز اقامت داشته باشد و مجموع اقامت مسافر در طول یکسال نیز نباید بیشتر از 180روز باشد.

مدارک لازم جهت ویزا روسیه:

  • ویزای توریستی روسیه: اصل پاسپورت امضا شده حداقل با 7 ماه اعتبار, 2 قطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید بدون عینک, رزرو هتل, رزرو بلیت الزامی میباشد. ویزا طبق تاریخ بلیت و هتل صادر می شود.
  • ویزای 1ساله  تجاری مولتی روسیه: اصل پاسپورت امضا شده حداقل با 7 ماه اعتبار, 1قطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید بدون عینک , ارائه آزمایش ایدز و مصاحبه الزامی میباشد.
  • ویزای تجاری روسیه: اصل پاسپورت امضا شده حداقل با 7 ماه اعتبار, 1قطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید بدون عینک.
ویزا-روسیه

آدرس سفارت روسیه: تهران, خیابان جمهوری, انتهای خیابان 30 تیر.

جدول هزینه های ویزا روسیه:
نوع و مدت ویزا قیمت(ریال) زمان تحویل
15 روزه توریستی عادی 4/600/000 8 روز کاری
15 روزه توریستی فوری 7/200/000 2 روز کاری
30 روزه توریستی عادی _ 7 روز کاری
30روزه توریستی فوری _ 2 روز کاری
30 روزه تجاری عادی 80$ +3.200.000 25-30 روز کاری
30 روزه تجاری فوری   95$+5.300.000 15-20 روز کاری
3 ماهه تجاری سینگل عادی   90$ +3.300.000 25-30 روز کاری
3 ماهه تجاری سینگل فوری 5.400.000+105$ 15-20 روز کاری
3 ماهه تجاری دبل عادی 4.100.000+90$ 25-30 روز کاری
3 ماهه تجاری دبل فوری 7.200.000+115$ 15-20 روز کاری
1 ساله تجاری مولتی پل 8.500.000+165$ 30 روز کاری