برچسب : سفارتخانه های اروپایی در روز مصاحبه از افراد بالای 12، به ازای هر نفر 60 یورو نقدا دریافت میکنند و باید حتما بصورت نقد همراهتان باشد

وقت سفارت فوری
0

  •  اخذ وقت سفارت شینگن
  •   وقت سفارت فوری
  •  وقت سفارت انگلستان
  •  وقت سفارت کلیه کشورهای حوزه ی شینگن
ادامه