شرایط آب و هوایی استانبول

0

نوسانات دمای هوای استانبول در ماه های مختلف

ژانویه۸°C۲°C
فوریه۹°C۳°C
مارچ۱۱°C۳°C
آپریل۱۶°C۸°C
می۲۱°C۱۲°C
ژون۲۱°C۱۷°C
جولای۲۹°C۲۱°C
آگوست۲۸°C۲۰°C
سپتامبر۲۵°C۱۸°C
اکتبر۱۹°C۱۲°C
نوامبر۱۴°C۸°C
دسامبر۱۰°C۵°C

امکان نظردهی غیر فعال شده.