تور تنگه دار

0

تور تنگه دار نوشهر

تنگ دره ای است واقع در نوشهر  که بسیار زیبا می باشد ازسوی دیگر تنگه باریکه ای از آب که دو دریای مجاور را به طور طبیعی به یکدیگر متصل سازد. به این اتفاق باب گفته میشود .

تنگه دار

لـوازم ضـروری سفر که حتما باید همراه داشته باشید:

باتوم کوه پیمایی

کفش کوه پیمایی

کوله پشتی

لباس اضافی

 

پاسخ دهید